Gia đình

Lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cấp quận, huyện năm 2017

07/11/2017 08:42

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình đồng thời xây dựng và phát triển mạng lưới giảng viên báo cáo viên tuyên truyền, giáo dục về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; ngày 01, 02 và 03 tháng 11 năm 2017, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp quận, huyện năm 2017, với sự tham dự của 70 học viên là lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, chuyên viên phụ trách công tác gia đình 24 quận huyện và công chức văn hoá – xã hội của phường – xã – thị trấn phụ trách công tác gia đình. Nội dung lớp tập huấn với 6 chuyên đề cụ thể:

1. Các nội dung cơ bản của pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động; phương pháp tổng hợp, báo cáo lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Kỹ năng xây dựng và quyết toán kinh phí hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Kỹ năng thuyết trình.

5. Những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình và mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Kỹ năng hoà giải ở cơ sở.

Các học viên đã tham dự đầy đủ các buổi học và được Sở Văn hoá và Thể thao cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.

Một số hình ảnh lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp quận, huyện năm 2017:

Các học viên tham gia sinh hoạt tại lớp

Các học viên tích cực hưởng ứng hoạt động học tập tại lớp

Bà Đặng Hồng Linh – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình – Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho các học viên tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp quận, huyện năm 2017

Thanh Lý
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 816037