HĐ Đơn vị sự nghiệp

Lớp Hướng dẫn viên Bóng bàn năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

04/01/2019 04:59

     Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thể dục thể thao Hoa lư đã tổ chức Lớp hướng dẫn viên Bóng bàn năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Thông báo sô 6147/TB-SVHTT-QLTDTT ngày 24/12/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố).

     Đối tượng theo học lớp này là các hướng dẫn viên của Trung tâm Thể dục thể thao; Trung tâm Văn hóa-Thể thao các quận, huyện, câu lạc bộ bóng bàn của các ban ngành, nhà văn hóa, trường học, câu lạc bộ tư nhân và các hướng dẫn viên đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

     Lớp hướng dẫn viên Bóng bàn được tổ chức tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư  vào các ngày Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần, khai giảng vào ngày 29/12/2018 và kết thúc vào ngày 19/01/2019.

Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2395261