Tin Hoạt động

Lịch diễn tháng 9 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

15/09/2020 07:44

Theo lịch diễn tháng 9 của Nhà hát nghệ thuật Hát Bội tại Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt (Số 1 đường Vũ Tùng, Phường 1, quận Bình Thạnh), nhân dịp Lễ Giỗ lần 188 (1832 – 2020) của Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Nhà hát nghệ thuật Hát Bội sẽ biểu diễn các vở tuồng lịch sử và tiêu biểu của nghệ thuật Hát Bội cụ thể như sau:

     - Ngày 16 tháng 9 năm 2020: Vào lúc 09 giờ 30 phút, Nhà hát biểu diễn vở tuồng lịch sử “Lê Công kỳ án”. Đây là vở diễn nhà hát dàn dựng với đề tài lịch sử về Tả quân Lê Văn Duyệt là một vị quan, giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình nhà Nguyễn. Hai lần ông được cử làm Tổng Trấn thành Gia Định. Trong công việc, ông rất nghiêm minh, chính trực, luôn quan tâm chăm lo cuộc sống nhân dân. Ông điều tra xét án và nghiêm trị bọn tham quan hại dân hại nước, được nhân dân nam bộ hết lòng tôn kính, mọi người kính cẩn gọi ông là “Lê Công”.

     - Ngày 17 tháng 9 năm 2020:

     + Vào lúc 07 giờ 30 phút, nhà hát biểu diễn vở tuồng “Ngũ sắc châu”;

     + Vào lúc 14 giờ, nhà hát tiếp tục biểu diễn vở tuồng đặc trưng của loại hình nghệ thuật Hát Bội “San Hậu 3 hồi”.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2476495