HĐ Đơn vị sự nghiệp

Lịch diễn Lễ hội Kỳ Yên tại các Đình tháng 4 năm 2018 của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

18/04/2018 10:15

Tại Đình Thần xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ:

    - Ngày 25/4/2018:

          + Vào lúc 10 giờ : Biểu diễn vở “Phàn Lệ Huê phá Hồng Thủy Trận”.

          + Vào lúc 20 giờ : Biểu diễn vở “Thần Nữ dâng ngũ Linh Kỳ”.

     - Ngày 26/4/2018:

          + Vào lúc 9 giờ: Biểu diễn vở “Chung Vô Diệm đại hội Kỳ Bàn”.

          + Vào lúc 20 giờ: Biểu diễn vở “Long Lân Quy Phụng”.

     Tại Đình Quới An, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12:

     - Ngày 26/4/2018:

          + Vào lúc 18 giờ 30 phút: Biểu diễn vở “Thần Nữ dâng ngũ Linh Kỳ”.

     Tại Đình Tân Thới, phường Tân Quý, quận Tân Phú:

     - Ngày 27/4/2018:

          + Vào lúc 10 giờ 30 phút: Biểu diễn vở “Long Lân Quy Phụng”.

     Tại Đình Tân Thới Tam, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn:

     - Ngày 29/4/2018:

          + Vào lúc 9 giờ 30 phút: Biểu diễn vở “Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu”.

          + Vào lúc 20 giờ 30 phút: Biểu diễn vở “Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận”.

     - Ngày 30/4/2018:

          + Vào lúc 9 giờ 30 phút:  Biểu diễn vở “San Hậu hồi thứ 3”.

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819492