Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 49

07/12/2016 08:56
 SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
         VĂN PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ ĐẢNG ỦY SỞ
Tuần 49 năm 2016 (từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2016)
Một số công việc cần tập trung chỉ đạo: Nhiệm vụ công tác  Quý IV/2016
NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI
05/12
Sáng: 07g30: Chào cờ.   164 ĐK
08g00: Họp giao ban Ban Giám đốc:
 * Trao Quyết định cán bộ (P.TCCB chuẩn bị).
 * Giao ban định kỳ.
P.KH, P.TC, P.KH, P.TCCB, VPS cùng dự P.A - 164 ĐK
07g00: Đ/c Bá Hùng dự Lễ khai mạc giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2016 (VPS chuẩn bị xe).   NTĐ Lãnh Binh Thăng, Quận 11
09g00: Đ/d BGĐ Sở dự họp về chuẩn bị Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003-2015 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020 (theo thư mời).   UBND thành phố
10g30: Đ/c Hữu Việt dự họp triển khai Quyết định số 653-QĐ/TU ngày 17/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm 2006-2016 thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công. Đ/c Bình - Trưởng phòng Kế hoạch cùng dự 56 Trương Định
Chiều: 14g00: Đ/c Hữu Việt làm việc về một số nội dung phục vụ Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.   P.6 - 164 ĐK
14g20: Đ/c Trọng Nam dự họp Thành ủy. Lãnh đạo P.TCL&SK cùng dự. 56 Trương Định
16g00: Đ/c Trọng Nam họp triển khai KH tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan Sở VHTT năm 2017. P.TC, P.TCCB, VPS, Công đoàn cơ quan Sở P.10 - 164 ĐK
- Trực tiếp dân: Đ/c Trần Cẩm Lo và đ/d phòng chức năng liên quan.    
THỨ BA
 06/12
Sáng: 08g00: Đ/c Hữu Việt dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (cả ngày).   Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3)
08g00: Đ/c Minh nghe báo cáo việc xây dựng tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2017 - 2021, Kế hoạch tổng kết 15 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (P.VHGĐ chuẩn bị nội dung). P.VHGĐ, P.KH, P.TC, P.TCL&SK P.10 - 164 ĐK
08g00: Đ/c Bá Hùng thông qua Kế hoạch năm 2017 của bộ môn Cầu lông; Judo (VPS chuẩn bị xe). Lãnh đạo: P.TCCB, P.TTTTC, P.TDTTCĐ, P.KH, P.TC, VPS, TT.HL&TĐ TDTT/TP, NTL TT Phú Thọ,  Ban Chuyên môn BM Cầu lông; Judo, Ban Thường vụ LĐ Cầu lông/TP; LĐ Judo/TP. NTL TT Phú Thọ
08g00: Đ/d BGĐ Sở dự buổi làm việc với TT. TDTT H.Cần Giờ về địa điểm tập luyện của BM Bóng chuyền; Bóng ném tại H. Cần Giờ (VPS chuẩn bị xe). Lãnh đạo: P.TTTTC, P.TDTTCĐ, NTĐ TDTT Phú Thọ, TT. HL&TĐ TDTT/TP, BM Bóng chuyền, BM Bóng ném cùng dự H. Cần Giờ
08g00: Đ/c Trọng Nam giao ban lãnh đạo P.TCL&SK. Lãnh đạo P.TCL&SK P.5 - 164 ĐK
09g00: Đ/c Trọng Nam giao ban lãnh đạo P.NT. Lãnh đạo P.NT P.5 - 164 ĐK
10g00: Đ/c Trọng Nam giao ban lãnh đạo VPS. Lãnh đạo VPS. P.5 - 164 ĐK
11g00: Đ/c Bá Hùng dự Lễ bế mạc giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2016.   NTĐ Lãnh Binh Thăng, Quận 11
Chiều: 14g00: Đ/c Minh làm việc với P.DSVH về các nội dung còn tồn động trong năm 2016. Lãnh đạo và các chuyên viên P.DSVH P.3 - 164 ĐK
15g00: Đ/c Trọng Nam họp Tổ thẩm định Đề án quy hoạch Karaoke - Vũ trường. Thành viên Tổ thẩm định Đề án P.10 - 164 ĐK
- Trực tiếp dân: Đ/c Lý Thị Hồng Loan và đ/d phòng chức năng liên quan    
THỨ TƯ
  07/12
Sáng: 10g00: Đ/c Hữu Việt làm việc với BGĐ Bảo tàng Thành phố BGĐ Bảo tàng TP P.6 - 164 ĐK
08g00: Đ/c Trọng Nam dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.   Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3)
08g00: Đ/c Bá Hùng giao ban khối Thể thao.
 
P.TTTTC, P.KH, P.TC, P.TCCB, P.TDTTCĐ, Thanh tra Sở, P.TCL&SK, BQLĐTXDCT, VPS, TT. HL&TĐ TDTT/TP, lãnh đạo các ĐVSN khối Thể thao, Trưởng bộ môn, Trưởng ban chuyên môn cùng dự P.A - 164 ĐK
08g30: Đ/c Minh dự bàn giao di tích lịch sử cấp thành phố Cột cờ Thủ Ngữ, Quận 1 (TT.BTDT chuẩn bị và mời). TT.BTDT UBND Quận 1
Chiều: 13g30: Đ/c Minh dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.   Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3)
14g00: Đ/c Trọng Nam họp Lễ.   P.A - 164 ĐK
14g00: Đ/c Tuấn Anh giao ban công tác ĐTXDCT. P.KH, P.TC, P.DSVH, VPS, TTBTDT, BQLĐTXDCT, TT.TDTT Rạch Chiếc P.3 - 164 ĐK
14g00: Đ/c Bá Hùng dự họp Hội đồng xét tuyển Viên chức tại TT. HL&TĐ TDTT/TP (VPS chuẩn bị xe).   TT. HL&TĐ TDTT/TP
14g00: Đ/c Nguyễn Hùng họp chi bộ TT.TDTT Rạch Chiếc.   P.9 - 164 ĐK
16g00: Đ/c Trọng Nam tiếp đoàn UNESCO Việt Nam.   P.5 - 164 ĐK
Tối: 18g30: Đ/c Minh dự Khai mạc Liên hoan ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" lần thứ 15 năm 2016 (TT.VH/TP chuẩn bị). TT.VH/TP và các đơn vị dự Liên hoan SK Sen Hồng, CV 23/9
18g30: Đ/c Bá Hùng dự buổi ủng hộ Dự án sáng kiến Màu Cam.   202 Pastuer, Q.1
- Trực tiếp dân: Đ/c Phan Thị Thu Thủy và đ/d phòng chức năng liên quan    
THỨ NĂM  08/12 Sáng: 08g00: Đ/c Bá Hùng dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.   Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3)
08g00: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.   P.10 - 164 ĐK
08g00: Đ/c Minh làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích về Kế hoạch năm 2017 P.KH, P.DSVH, P.TC, P.TCCB, TTBTDT Trung tâm bảo tồn Di tích
09g00: Đ/c Trọng Nam họp thông qua KH năm 2017 của NH.Kịch/TP. P.NT, P.KH, P.TCCB, P.TC, NH. Kịch/TP P.3 - 164 ĐK
08g00: Đ/c Bá Hùng họp Bộ môn, Ban chuyên môn các môn Thể thao.
 * Tham dự ĐH TDTT Đồng bằng sông Cửu Long.
 * Chương trình nguồn nhân lực.
 * KH tổ chức giải cấp thành phố năm 2017.
 * KH tham dự Sea Games năm 2017.
 (P.TTTTC chuẩn bị nội dung).
P.TTTTC, P.TCCB, P.TDTTCĐ, TT. HL&TĐ TDTT/TP. VPS, Bộ môn, Ban chuyên môn   P.A - 164 ĐK
Chiều: 13g30: Đ/c Nguyễn Hùng dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.   Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3)
14g00: Đ/c Minh làm việc về hệ thống bảng điểm thi đua năm 2017 của khối Văn hóa cơ sở và Di sản, Thư viện (VPS mời). P.TCCB, P.VHGĐ, P.DSVH, TT.VH/TP, TT.TTTL, TT.BTDT, Thư viện KHTH P.10 - 164 ĐK
14g00: Đ/c Bá Hùng thông qua Kế hoạch năm 2017 của Bộ môn Đấu kiếm. Lãnh đạo: P.TCCB, P.TTTTC, P.TDTTCĐ, P.KH, P.TC, VPS, TT.HL&TĐ TDTT/TP, NTĐ TDTT Phú Thọ,  Ban Chuyên môn BM Đấu kiếm P.A - 164 ĐK
15g00: Đ/c Trọng Nam, đ/c Tuấn Anh họp về đề xuất mở thêm điểm diễn tại Khu Lữ Gia, Quận 11 của NH.NT Phương Nam P.KH, P.NT, P.TC, BQLĐTXDCT, NH. NT Phương Nam P.3 - 164 ĐK
Tối: 18g30: Đ/c Minh dự Liên hoan ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" lần thứ 15 năm 2016 (TT.VH/TP chuẩn bị). TT.VH/TP và các đơn vị dự Liên hoan SK Sen Hồng, CV 23/9
- Trực tiếp dân: Đ/c Lưu Quang Trung và đ/d phòng chức năng liên quan    
THỨ SÁU  09/12 Sáng: 07g30: Trực tiếp dân: Đ/c Trần Tuấn Anh (Phó Giám đốc)
                        Đ/c  Nguyễn Hùng (Thanh tra Sở) và
                          đ/d phòng chức năng liên quan.
   
08g00: Đ/c Hữu Việt dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (cả ngày).   Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3)
08g00: Đ/c Nguyễn Hùng họp giao ban lãnh đạo TT.VH-TT, TT.TDTT 24 quận, huyện tháng 12/2016. Lãnh đạo: P.TDTTCĐ, P.TTTTC, P.KH, P.TCCB, Thanh tra Sở, TT.HL &TĐ TDTT/TP, Báo Thể thao/TP, VPS P.A - 164 ĐK
08g00: Đ/c Minh dự Hội nghị BCH Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị khóa II lần thứ XIII.   LH Các tổ chức Hữu nghị (31 Lê Duẩn)
09g00: Đ/c Trọng Nam, đ/c Tuấn Anh họp nghe báo cáo việc tiếp nhận khai thác vận hành NH. CL Trần Hữu Trang (BQLĐTXDCT chuẩn bị báo cáo). P.KH, P.NT, P.TC, BQLĐTXDCT, NH. CL Trần Hữu Trang P.10 - 164 ĐK
09g00: Đ/c Bá Hùng dự họp báo Chương trình Quả Bóng Vàng năm 2016.   Tòa soạn Báo SGGP
Chiều: 14g00: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở họp giao ban định kỳ quý 4/2016 với Bí thư các chi bộ trực thuộc (VP Đảng ủy Sở chuẩn bị nội dung và mời). theo thư mời P.A - 164 ĐK
14g00: Đ/c Minh dự họp Khoanh vùng bảo vệ Khu Lưu niệm Trung đội Gò Môn, căn cứ An Phú Xã (TT.BTDT chuẩn bị nội dung và mời, VPS chuẩn bị xe). TT. BTDT và các đơn vị liên quan UBND xã Trung An, huyện Củ Chi
14g00: Đ/c Bá Hùng thông qua Kế hoạch năm 2017 của bộ môn Xe đạp. Lãnh đạo: P.TCCB, P.TTTTC, P.TDTTCĐ, P.KH, P.TC, VPS, TT.HL&TĐ TDTT/TP, Ban Chuyên môn BM Xe đạp, Ban Thường vụ LĐ Xe đạp - Mô tô/TP. P.10 - 164 ĐK
15g00: Đ/c Trọng Nam họp đề xuất giải pháp liên quan đến bài báo "Xu hướng giải trí dịch khỏi kênh truyền thống mừng ít, lo nhiều" đăng trên Báo Công an/TP (VPS mời). P.NT, P.VHGĐ, Thanh tra Sở P.3 - 164 ĐK
Tối: 18g30: Đ/c Minh dự  Liên hoan ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" lần thứ 15 năm 2016 (TT.VH/TP chuẩn bị). TT.VH/TP và các đơn vị dự Liên hoan SK Sen Hồng, CV 23/9
THỨ BẢY
10/12
                 Trực lãnh đạo : Đ/c  Võ Trọng Nam
               Trực Tổ xe :     Đ/c  Nguyễn Hoàng Tuấn
   
Sáng: 08g00: Đ/c Bá Hùng dự Lễ Khai mạc Giải Bóng rổ Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2016 (VPS chuẩn bị xe).   NTĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng (số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, – Quận 7)
Tối: 18g30: Đ/c Minh dự  Liên hoan ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" lần thứ 15 năm 2016 (TT.VH/TP chuẩn bị). TT.VH/TP và các đơn vị dự Liên hoan SK Sen Hồng, CV 23/9
CHỦ NHẬT 11/12 Chiều: 14g00: Đ/c Minh kiểm tra công tác Tổng kết Liên hoan ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" lần thứ 15 năm 2016. TT.VH/TP  SK Sen Hồng, CV 23/9
  Tối: 19g00: Đ/c Hữu Việt, đ/c Minh dự Bế mạc và trao thưởng Liên hoan ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" lần thứ 15 năm 2016 (TT.VH/TP chuẩn bị). TT.VH/TP, Đài Truyền hình/TP SK Sen Hồng, CV 23/9

Lịch tuần 49: Tải tại đây

Văn phòng Sở
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5489876