Tin Hoạt động

Lịch biểu diễn các chương trình nghệ thuật trong tháng 4 năm 2017 của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

31/03/2017 04:24
 • Ngày 06/4/2017: tại Đình Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ

Lúc 8 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Sở Vân Cứu Giá

Lúc 20 giờ 00 phút:  Biểu diễn vở Tiết Giao Trả Ngọc

 • Ngày 07/4/2017: tại Đình Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ

Lúc 8 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Bao Công Tra Án Quách Hòe

Lúc 20 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Lưu Bị (Tôn: Lưu Bị)

 • Ngày 10/4/2017:
 • Tại Đình Tân Thới Tam, Hóc Môn:

Lúc 9 giờ 30 phút: Biểu diễn vở Lưu Bị

Lúc 19 giờ 30 phút: Biểu diễn vở Lê Huê Phá Hồng Thủy Trận

 • Tại Đình Trung Mỹ Tây, Hóc Môn:

Lúc 10 giờ 00 phút: Biểu diễn vở San Hậu thứ 3

 • Tại Đình Tân Thới Tam, Hóc Môn:

Lúc 9 giờ 30 phút: Biểu diễn vở Lưu Bị

Lúc 19 giờ 30 phút: Biểu diễn vở Lê Huê Phá Hồng Thủy Trận

 • Ngày 11/4/2017:
 • Tại Đình Tân Thới Tam, Hóc Môn

Lúc 9 giờ 30 phút: Biểu diễn vở San HậuThứ 3 ( Tôn Vương)

 • Tại Đình Tân Thới Tứ, Hóc Môn

Lúc 9 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Thần Nữ

Lúc 20 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Tiêu Anh Phụng

 • Ngày 12/4/2017:
 • Tại Đình An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh:

Lúc 21 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Đinh San cầu Phàn Lê Huê

 • Tại Miễu Ba Cây Me, Quận 2:

Lúc 20 giờ 00 phút: Biểu Diễn vở Lưu Bị.

 • Ngày13/4/201: Tại Đình An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh.

Lúc 9 giờ 00 phút: Biểu diễn vở San Hậu Thứ 3 (Tôn Vương)

 • Ngày 15/4/2017: Tại Miễu Mai Xuân Thưởng, quận 6

Lúc 19 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Thất Nam Dương Thành

 • Ngày 16/4/2017: Tại Miễu Mai Xuân Thưởng, quận 6.

Lúc 20 giờ 00 phút: Biểu diễn vở San Hậu 3 hồi.

 • Ngày 17/4/2017: Tại Miễu Mai Xuân Thưởng, quận 6

Lúc 20 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Ngũ Sắc Châu (Tôn Huỳnh Châu)

 • Ngày 18/4/2017: Tại Chùa Bà Thiên Hậu, quận 2

Lúc 20 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Hồn Trương Ba

 • Ngày 20/4/2017: Tại Chùa Bà Thiên Hậu, quận 2

Lúc 10 giờ 00 phút: Biểu diễn vở Tam Ban Lục Hoàng Hậu

 • Ngày 21/4/2017: Tại Sân khấu Sen Hồng

Lúc 7 giờ 30 phút: Biểu diễn vở Tình Thương và Báu vật.

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2496040