Thông báo

Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

16/01/2023 04:43

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Điện Biên trong năm 2023, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, ngày 16 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 3742/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên nhằm giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Điện Biên, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung (Lịch tổ chức các hoạt động cụ thể: Tải tại đây).

Thông tin cụ thể về Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội chính thống của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, chuyên trang Lễ hội Hoa Ban tại địa chỉ: http://svhttdl.dienbien.gov.vn/lehoihoaban.

Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5135688