Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần 9 - năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

09/08/2017 03:10

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú";

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần 9 - năm 2018,

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần 9 - năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Nội dung Kế hoạch: Tải tại đây

Phòng Tổ chức pháp chế
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412549