Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sở Văn hóa và Thể thao

19/01/2017 11:01

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 3895/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn bản số 13333/VP-VX ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch triển khai như sau: 

Nội dung Kế hoạch: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 636535