Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

09/01/2017 09:21

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao cây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Nội dung Kế hoạch: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 636536