Tin Hoạt động

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình

11/04/2017 08:09

            Nhằm hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời từng bước triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực quan tâm triển khai thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc can thiệp hỗ trợ nạn nhân khi xày ra bạo lực gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt về phòng, chống bạo lực gia đình với chuyên đề "Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình" như sau:

          - Thời gian: dự kiến ngày 15/6/2017.

          - Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1).

          - Thành phần:

          + Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

          + Thành viên Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở Văn hóa và Thể thao.

          + Đoàn viên thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao.

          + Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao 24 quận, huyện.

          - Báo cáo viên: Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân - Cố vấn khoa học, giảng viên cao cấp Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Việt; công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Lệ Quyên
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2496024