Tin Hoạt động

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 9/12” tại Sở Văn hóa và Thể thao

07/12/2020 04:47

     Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động của Sở Văn hóa và Thể thao về công tác phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa của ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09/12; Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng (UNCAC); tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng năm 2020 thiết thực, hiệu quả, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trong việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2020” của Sở Văn hóa và Thể thao, ngày 04 tháng 12 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 7324/KH-SVHTT về việc tổ chức kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 9/12”  tại Sở. Theo đó, Sở sẽ thực hiện việc treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền “Chào mừng ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 09/12/2020 – Hãy nói không với tham nhũng” tại trụ sở Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc Sở từ ngày 09 tháng 12 đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020.

     Một số hình ảnh tại các đơn vị:

Chi Giao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494422