Tin Hoạt động

Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" của Sở Văn hóa và Thể thao

29/08/2017 11:03

Thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-KTĐ4 ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Khối thi đua 4 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Khối thi đua 4 năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" với mục đích giới thiệu các hoạt động nổi bật trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Văn hóa và Thể thao đến các đơn vị thành viên Khối thi đua 4.

Theo đó, Hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 01 tháng 9 năm 2017 (thứ Sáu) tại Sở Văn hóa và Thể thao - 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Lệ Quyên
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2496060