Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao

12/01/2022 10:32

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-SVHTT về thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao.

Nội dung Kế hoạch cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 3628998