Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 650/KH-SVHTT-PC về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

27/02/2017 08:32

Thực hiện Quyết định số 6736/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao như sau:

Nội dung Kế hoạch: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412577