Cải cách hành chính

Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao

12/06/2020 11:38

     Thực hiện Kế hoạch số 448/KH-SVHTT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện công tác cải cách hành chính và Kế hoạch số 449/KH-SVHTT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, ngày 12 tháng 6 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 3147/KH-SVHTT về kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

     Nội dung Kế hoạch cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494317