Tin Hoạt động

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

05/05/2017 04:04

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các phòng chức năng và người đứng đầu đơn vị về thực hiện công tác cải cách hành chính, từng bước đưa công tác cải cách hành chính đi vào nề nếp đảm bảo quy định, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của góp phần nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của thành phố,qua đó đánh giá những mặt làm được để phát huy; xác định và đề ra những biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực cải cách hành chính, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017, như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

 

- Việc phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

- Công tác chỉ đạo, quán triệt của chi ủy, chi bộ trong thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị.

- Việc thực hiện các tiêu chí thành phần trong Bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố; thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Việc rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, cập nhật TTHC thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.

- Kết quả thực hiện và đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân về TTHC do các đơn vị tiếp nhận, giải quyết; kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC (nếu có).

- Công tác thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn.

- Công tác công bố, niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị giải quyết TTHC và công khai trên trang thông tin điện tử Sở.

- Công tác áp dụng đưa TTHC vào cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 cho tổ chức, cá nhân.

- Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (tập trung vào công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức).

- Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho cơ quan nhà nước; tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001;2008.

- Những sáng kiến, cải tiến, mô hình mới trong CCHC.

- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; văn hóa, văn minh công sở theo quy định.

 

2. Thời gian kiểm tra:

Kiểm tra thường xuyên trong năm 2017 và đột xuất theo yêu cầu.

3. Đối tượng kiểm tra:

Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung Kế hoạch: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2496009