Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao

25/01/2018 08:46

     Triển khai Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 6592/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kế hoạch số 304/KH-SVHTT ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao, ngày 24 tháng 01 năm 2018 Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 497/KH-SVHTT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

     Nội dung Kế hoạch cụ thể: Tải tại đây.

Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412649