Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020

13/01/2017 04:14

Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020; Căn cứ Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

- Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Sở: Tải tại đây.

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở: Tải tại đây.

- Báo cáo số 5801/BC-SVHTT-CCHC về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao: Tải tại đây
Lệ Quyên
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 581027