Văn hóa

HỘI THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC NAM BỘ

10/11/2020 03:26

     Sáng ngày 06/11/2020, tại Nhà hát Thành phố, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững khu vực Nam Bộ. Tham dự khai mạc Hội thi có Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

     Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững khu vực Nam Bộ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm hình thức: sân khấu hóa, chào hỏi, trắc nghiệm, tình huống chính sách, pháp luật và tiểu p hẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm với các nội dung:

     + Tìm hiểu các quy định của pháp luật, chính sách về giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc.

     + Nêu gương những cán bộ, cộng đồng, người dân có tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo.

     + Chia sẻ kinh nghiệm của địa phương về tổ chức triển khai, thực hiện chương trình, những cách làm hay, mô hình hiệu quả, phù hợp với vùng dân tộc thiểu số, nhất là đối với đồng bào người Hoa, Khmer và các dân tộc thiểu số khác trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc để nhân rộng.

     Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội thi với tiểu phẩm mang tên “Có Quốc Mới Có Gia” đã xuất sắc đạt hạng 2 tại Hội thi.

     Ngoài ra, tại Hội thi, Ủy ban Dân tộc cũng đã trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức “Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững khu vực Nam Bộ” năm 2020.

     Một số hình ảnh tại Hội thi:

Võ Phước Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494408