Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 6 năm 2016

30/03/2017 04:24

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2017, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 6 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động năm 2017 trên địa bàn Quận.

Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố, Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6 và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận.

Trong năm 2016, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 6 đã tổ chức phúc tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, cụ thể: Công nhận 64/74 khu phố văn hóa đạt tỷ lệ 86.48%; có 43.389/44.801 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, công nhận 39.451 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 90.92%; có 153 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa, công nhận 144 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 94.11%.

Tại Hội nghị tổng kết, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 6 cũng đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2017, cụ thể sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 6, tập trung chỉ đạo các nội dung hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phường văn minh đô thị theo tiêu chí mới giai đoạn 2017 – 2020.

- Tập trung thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi thành phần dân cư bằng nhiều hình thức khác nhau; có trọng tâm, trọng điểm để động viên quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào.

- Tiếp tục gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào khác.

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Gia đình trao tặng giấy khen cho các đơn vị

Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819527