Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

20/01/2017 04:24

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2000 – 2015, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2017 – 2021 tiếp tục xây dựng nền văn hóa và con người thành phố phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, đồng thời mang nét đặc trưng của văn hóa Nam bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là mục tiêu, động lực, là sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19 tháng 01 năm 2017, tại Nhà hát Thành phố, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, quận - huyện, phường, xã, thị trấn, các gương điển hình và các phóng viên báo đài với hơn 500 đại biểu. Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố cũng đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 72 tập thể và 24 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" liên tục nhiều năm.       

Qua 15 năm, có thể khẳng định, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự tạo nên những điểm sáng từ cấp Thành phố đến cơ sở, đánh dấu những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân thành phố thông qua các mô hình văn hóa từ phong trào và ngày càng hiệu quả. Trong đó, mỗi địa phương, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, tùy vào khả năng tình hình thực tế, đã chủ động, tích cực xây dựng các kế hoạch, mô hình hoạt động riêng, phù hợp, tạo sự chuyển biến tốt cả về nhận thức và hành động, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819484