HĐ Đảng - Đoàn thể

Hội nghị biểu dương điển hình Dân vận khéo năm 2018

08/11/2018 09:26

     Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2018 với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở cùng các tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

     Công tác dân vận được Đảng ủy Sở và lãnh đạo Sở triển khai tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ và sâu rộng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; nhất là  các văn bản của cấp ủy đảng, chính quyền về tăng cường công tác dân vận. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc triển khai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng như chủ đề năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương: “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.


Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

     Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Đảng bộ Sở được thực hiện thường xuyên. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình gương điển hình trong công tác dân vận, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. Các giải pháp về tăng cường công tác dân vận chính quyền được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo từ cấp Sở đến các đơn vị. Từ đó, tăng cường hơn nữa nhận thức của công chức, viên chức trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ, thái độ phục vụ nhân dân.
     Qua hội nghị, Đảng ủy cũng nêu ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Cần tăng cường hơn nữa tính chủ động trong thực hiện công tác dân vận chính quyền ở các đơn vị; sáng tạo thêm nhiều mô hình, hoạt động để đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, thiết thực, cụ thể. Cần thực hiện nghiêm hơn nữa quy định về chế độ làm việc, thường xuyên củng cố và duy trì mối quan hệ giữa cấp ủy đảng – chính quyền – các tổ chức đoàn thể ở cấp cơ sở, nhất là tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy.
     Một số hình ảnh biểu dương 52 tập thể và 43 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2018:

Đoàn Thị Thúy - Ảnh: Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412572