Thông tin tuyên truyền

Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11/10/2017 03:03
Nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính cấp trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: http://bvhttdl.gov.vn và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp trung ương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn.
Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2194298