Âm nhạc

Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

31/03/2011 02:49

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thiết thực kỷ niệm 121 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2011); 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2011), đồng thời kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (02/9/1945 – 02/9/2011); nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về tầm vóc vĩ đại của tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại trong phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ 20, người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, sáng ngày 31/3/2011 tại Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Âm nhạc tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề “Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

 Ban tổ chức cuộc vận động đã thông qua thể lệ cuộc vận động:
 
- Chủ đề - tên gọi: Cuộc vận động sáng tác “Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.
- Nội dung: ca ngợi công lao của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm con đường cứu cước cho dân tộc Việt Nam.
- Đối tượng tham gia: là các nhạc sĩ chuyên nghiệp trên toàn quốc (danh sách 30 nhạc sĩ do Hội Âm nhạc TP.HCM đề cử tuyển chọn).
- Thể loại: ca khúc (đặc biệt khuyến khích thể loại hợp xướng).
- Thời gian nhận tác phẩm: từ 31/3/2011 đến 19/5/2011.
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Âm nhạc thành phố thành lập Hội đồng nghệ thuật để thẩm định xếp loại các tác phẩm (từ 19/5 đến 25/5/2011); công bố giải xếp hạng các tác phẩm (từ 01/6 đến 05/6/2011) và phối hợp với Đài truyền hình thành phố thực hiện chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm chất lượng; đồng thời phối hợp với các tổ chức ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thành phố để phổ biến tuyên truyền các tác phẩm tới đông đảo quần chúng nhân dân và nhất là lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố.

Thùy Phúc
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 3143669