Thông tin khác

Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc – 2021

23/02/2021 03:42

     Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt “Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Nghệ thuật biểu diễn”; Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt “Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”, ngày 08 tháng 02 năm 2021, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành Quy chế tổ chức số 65/QC-NTBD về cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc – 2021. Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức “Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc – 2021. 

     Nội dung cụ thể Quy chế tổ chức: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2562275