Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

Công văn số 13/VHCS-TTCĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

18/01/2017 09:22

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW ngày 05/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017,  ngày 09/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ Sở ban hành Công văn số 13/VHCS-TTCĐ về hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Nội dung công văn: Tải tại đây

 

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 815958