Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

Công văn số 05/VHCS-TTCĐ về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017)

18/01/2017 09:22

Thực hiện Công văn số 1767-CV/BTGTW ngày 22/12/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017),  ngày 05/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ Sở ban hành Công văn số 05/VHCS-TTCĐ về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017).

Nội dung đề cương tuyên truyền: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 816001