Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Chương trình hành động Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2017

16/02/2017 03:02

Căn cứ Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 07-CTrHĐ/TU ngày 10/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; công văn số 1907/TTTP-VP ngày 22/11/2016 của Thanh tra Thành phố về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017; Quyết định số 1831/QĐ-SVHTT ngày 01/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Chương trình hành động Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng như sau:

Nội dung Chương trình hành động: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412623