HĐ Đơn vị sự nghiệp

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019

08/10/2019 03:56

     Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2019, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 với sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

     Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 - 2019, cũng như ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao của đơn vị trong giai đoạn 2015 - 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2024; tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2019 và Đại hội thi đua yêu nước của Thành phố lần thứ VII.

     Trên cơ sở kế hoạch phát động thi đua, trong giai đoạn 2015 - 2019, công chức, viên chức, người lao động Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhận được những thành tích tiêu biểu: Tập thể Bảo tàng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2016 và 2018, bằng khen của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017; tập thể các phòng chuyên môn thuộc đơn vị đạt giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao từ năm 2015 - 2018; 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng II; 01 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Hội nghị đã tuyên dương 05 tập thể và 08 cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình thi đua trên cơ sở vận dụng hiệu quả những sáng kiến, giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

     Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Dương Mỹ Thu Huyền - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2024 của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng trong những năm tiếp theo toàn thể công chức, viên chức và người lao động Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, tăng cường trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thi đua của đơn vị đã đề ra. 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2476435