HĐ Đơn vị sự nghiệp

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật của Đại đức Thích Minh Tông – Trụ trì Bảo tàng Chơn Ngôn Tịnh Xá hiến tặng

01/08/2018 02:23

     Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2018, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật của Đại đức Thích Minh Tông (Thiệu Quốc Trung), Trụ trì bảo tàng Chơn Ngôn Tịnh Xá (ở Đội 10, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) hiến tặng 17 hiện vật, gồm:

     - 01 Biển gỗ chạm khắc nội dung sắc phong của triều Nguyễn cho Thượng thư Cao Hữu Dực (quan Tổng đốc An Hà – An Giang và Hà Tiên), nội dung liên quan đến sự nghiệp và những vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ, vùng đất An Giang, Hà Tiên giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX;

     - 01 chiếc áo thuộc loại hình phẩm phục cung đình triều Nguyễn niên đại khoảng thế kỷ XIX;

     - 01 Trâm cài đầu bằng ngà;

     - 01 Thẻ bài khắc đề nội dung: Hàn Lâm Viện Biên Tu _Quan văn hàm Chánh Thất phẩm;

     - 01 Rương đựng bằng gỗ thế kỷ XIX;

     - 01 Sắc phong thời Hậu Lê niên đại Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783);

     - 11 văn bản ruộng đất ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ niên đại cuối thế kỷ XIX.

     Trên cơ sở nghiên cứu bước đầu của Bảo tàng Lịch sử cho thấy, đây là những hiện vật rất quý hiếm, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần vào việc bổ sung tư liệu liên quan đến lịch sử hình thành phát triển vùng đất Nam Bộ cũng như những vấn đề liên quan đến phẩm phục cung đình triều Nguyễn trong lịch sử. Việc tiếp nhận 17 hiện vật hiến tặng trên sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện hơn nữa các sưu tập hiện vật mà Bảo tàng Lịch sử đang lưu giữ và phát huy giá trị.

     Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao đã trao tặng Giấy khen cho Đại đức Thích Minh Tông, để biểu dương, khuyến khích trong việc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam nói chung.

     Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đại đức Thích Minh Tông phát biểu trong buổi lễ  hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại đức Thích Minh Tông trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại đức Thích Minh Tông trao tặng hiện vật “11 văn bản ruộng đất ở Nam bộ và Nam Trung Bộ niên đại cuối thế kỷ XIX” cho ông Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hồng Thanh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2480352