HĐ Đơn vị sự nghiệp

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp tổ chức Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

15/06/2018 09:56

     Ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

     Tham dự Hội nghị có đại diện của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và viên chức, người lao động thuộc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Bà Trần Xuân Thảo - Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

     Tại Hội nghị, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã Báo cáo sơ kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016-2017 và triển khai công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Trong những năm qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị và địa phương. Để đạt được kết quả đó, Cấp ủy, Ban Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh luôn quan tâm và quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động đề cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức tự giác trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tạo môi trường công tác an toàn, văn minh cho viên chức, người lao động và khách thăm quan bảo tàng.

     Trong thời gian tới, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức cho toàn thể viên chức, người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan (Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Công an Quận 3; Công an Phường 6, Quận 3; Ban Chỉ huy quân sự Quận 3;…) trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị và địa phương.

Trao tặng Giấy khen của Công an Thành phố cho các tập thể

Ảnh: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Trao tặng Giấy khen của Công an Thành phố cho các cá nhân

Ảnh: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

     Nhân dịp này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phòng Quản lý Di sản văn hóa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 795466