Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân Quý III năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao

18/09/2020 08:10

     Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Báo cáo số 5515/BC-SVHTT về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân Quý III năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

     Nội dung Báo cáo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494245