Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân Quý II năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao

19/06/2020 08:10

     Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Báo cáo số 3295/BC-SVHTT về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân Quý II năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

     Nội dung Báo cáo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494350