Tin Hoạt động

Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, quản lý chất thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

31/03/2017 05:25

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bà Thi Thị Tuyết Dung – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội dẫn đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Cựu Chiến binh Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, quản lý chất thải theo Kế hoạch số 157/KH-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Tại buổi khảo sát, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo với đoàn về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, quản lý chất thải trên địa bàn Thành phố trong chức năng, nhiệm vụ của Sở, báo cáo tập trung một số nội dung: Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng các tuyến đường mỹ quan – đô thị cấp thành phố, quận, huyện và tuyến kênh xanh - sạch - đẹp, kết quả triển khai xây dựng tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị cấp thành phố và quận, huyện, tuyến kênh xanh - sạch - đẹp trong năm 2016; một số mô hình thực hiện có hiệu quả… đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong năm 2017 với các nội dung:

- Vận động nhân dân, cơ quan, tổ chức, cửa hàng kinh doanh ở mặt tiền đường phải đảm bảo giữ gìn mỹ quan đô thị, sạch đẹp, an toàn, không phơi quần áo, xả nước thải ra đường phố, để các đồ dùng trước mặt tiền nhà làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị.

- Thường xuyên duy trì phong trào “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp” vào các ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần, tổ chức tổng vệ sinh ở các khu dân cư, tại các xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục phát triển phong trào "Toàn dân hành động vì đường phố, khu phố không rác”, phát huy vai trò tự quản cộng đồng tại khu dân cư để giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, xây dựng khu phố không rác, ấp thân thiện với môi trường.

- Tăng cường thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

 Đồng tình với những nội dung trọng tâm mà Sở đã đề ra trong năm 2017, Bà Thi Thị Tuyết Dung – Trưởng Ban Văn hóa Xã hội – Hội đồng nhân dân thành phố đã phát biểu:

 - Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố cần phúc tra các danh hiệu văn hóa sau khi Ban Chỉ đạo quận, huyện công nhận để có đánh giá thực chất hơn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động nhân dân sử dụng những loại bao, túi tự hoại.

- Tuyên truyền phân loại rác đầu nguồn một cách đồng bộ, tập trung tại các địa bàn trọng tâm. 

Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2495922