Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 64851
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Lĩnh vực
11 Thủ tục thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu Nghệ thuật biểu diễn
12 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn
13 Thủ tục đề nghị chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn
14 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Nghệ thuật biểu diễn
15 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Nghệ thuật biểu diễn
16 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Nghệ thuật biểu diễn
17 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn
18 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
19 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Văn hóa cơ sở
20 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở