Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 38848

Thông báo

Thông báo mời thầu: Lắp dựng hệ thống sàn sân khấu, cảnh trí và trang trí sân khấu chính, cổng chào phía sau sân khấu chính, bàn ghế,.. và sân khấu nhỏ

Lắp dựng hệ thống sàn sân khấu, cảnh trí và trang trí sân khấu chính, cổng chào phía sau sân khấu chính, bàn ghế,.. và sân khấu nhỏ phục vụ tổ chức hoạt động Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập năm 2016 từ 01/12/2016 đến 03/12/2016

Xem chi tiết

Thư mời tham gia cuộc thi thiết kế Biểu trưng (logo) huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Thư mời tham gia cuộc thi thiết kế Biểu trưng (logo) huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Xem chi tiết

Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định ban hành Quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định ban hành Quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết