Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 40014

Thông báo

Cuộc Vận động sáng tác lời mới các làn điệu dân ca năm 2017 của Trung tâm Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc Vận động sáng tác lời mới các làn điệu dân ca năm 2017.

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" tỉnh Bắc Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" tỉnh Bắc Giang.

Xem chi tiết

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07/3/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định và Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ HAI - NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 22/12/2016, Sở Văn hóa và Thể thao có Kế hoạch số 6376/KH-SVHTT và Thông báo số 6377/TB-SVHTT về thực hiện xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch 2017

Ngày 26/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 174/TB-UBND thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch 2017.

Xem chi tiết

Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2017

Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017:

Xem chi tiết

Thông báo mời thầu: Lắp dựng hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, bàn ghế, dù, thảm phục vụ khai mạc triển lãm, chương trình biểu diễn tại các quận, huyện và giải chạy việt dã tại tuyến đường Trường Sa- Hoàng Sa

Lắp dựng hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, bàn ghế, dù, thảm phục vụ khai mạc triển lãm, chương trình biểu diễn tại các quận, huyện và giải chạy việt dã tại tuyến đường Trường Sa- Hoàng Sa phục vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn từ 19/12/2016 đến 22/12/2016.

Xem chi tiết

Thông báo mời thầu: Lắp dựng hệ thống sân khấu, cảnh trí tại Công viên Tượng đài Bác

Lắp dựng hệ thống sân khấu, cảnh trí tại Công viên Tượng đài Bác phục vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn từ 19/12/2016 đến 22/12/2016.

Xem chi tiết

Thông báo mời thầu: Lắp dựng hệ thống màn hình LED tại Công viên Tượng đài Bác

Lắp dựng hệ thống màn hình LED tại Công viên Tượng đài Bác phục vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn từ 19/12/2016 đến 22/12/2016

Xem chi tiết