Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 55625

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Thủ Tục xin giấy phép quảng cáo lên xe tải
Công ty tôi chuyên bán phụ kiện nội thất Chúng tôi vừa mua 2 xe tải, 1.5 tấn và muốn dán decal quảng cáo thương hiệu của công ty lên toàn bộ thùng xe Vậy chúng tôi có cần làm thủ tục xin cấp phép không ? nếu có giấy tờ chúng tôi cần chuẩn bị là gì? Cảm ơn !
Người gửi: Nguyễn Thị Hoàng Vy; Ngày gửi: 14:36, 29.06.2018
TRẢ LỜI

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận câu hỏi từ email: vy.nth@ivanhardware.com với nội dung: Công ty tôi chuyên bán phụ kiện nội thất, chúng tôi vừa mua 2 xe tải, 1.5 tấn và muốn dán decal quàng cáo thương hiệu cùa công ty lên toàn bộ thùng xe.

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau:    

Căn cứ Điều 32 của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội đã quy định:

1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Các trường hợp vi phạm về quảng cáo trên phương tiện giao thông sẽ bị xử lý theo Điều 61 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo trên phương tiện giao thông tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo và thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan. Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo theo phương pháp hậu kiểm.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 15:28, 18.07.2018