Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 37961

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VĐV GIỮA 2 ĐƠN VỊ
VẬN ĐỘNG VIÊN NĂM 2017 THI ĐẤU CHO 1 QUẬN, SANG NĂM 2018 CÓ ĐƯỢC QUYỀN THI ĐẤU CHO QUẬN , HUYỆN KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ THỎA THUẬN GIỮA 2 ĐƠN VỊ.
Người gửi: TIÊU MINH TÚ; Ngày gửi: 10:42, 14.03.2018
TRẢ LỜI
Hiện chưa có câu trả lời nào.