Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 37960

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Thủ tục xin đặt biển quảng cáo chung cư
Kính gửi Sở VH&TT! Công ty chúng tôi có nhu cầu đặt biển quang cáo (cho thuê biển quảng cáo) tại chung cư tại Quận 7 do Chúng tôi làm CĐT. Quý Sở vui lòng cho tôi biết: Tôi có cần xin phép đặt biển không và xin ở đâu (nếu có). Thủ tục cần chuẩn bị ntn. Trân trọng cảm ơn!
Người gửi: Nguyễn Huy Hoàng; Ngày gửi: 10:26, 28.02.2018
TRẢ LỜI

Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quảng cáo; Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Thực hiện Văn bản số 83/VHCS-QLHĐQC ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Cục Văn hóa Cơ sở về hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo đối với trường hợp tòa nhà cao tầng, văn phòng cho thuê với diện tích lớn, có nhiều doanh nghiệp nhưng chỉ được một bảng quảng cáo/biển hiệu ở mỗi tầng - Đây là trường hợp phổ biến đối với các tòa nhà cao tầng tại các khu đô thị và đang bộc lộ những bất cập trong quá trình thực hiện khi lắp đặt bảng quảng cáo, do vậy, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu và tiến hành chỉnh sửa các nội dung nêu trên.

Như vậy, trong thời gian chờ đợi Bộ Xây dựng sửa đổi, điều chỉnh Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời, Sở Văn hóa và Thể thao chưa chấp thuận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo tại tòa nhà cao tầng, văn phòng cho thuê theo đề nghị được gửi từ email hoangnh.PVCIDICO@gmail.com,

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 16:00, 26.03.2018