Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 37957

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

V/v bản dịch thuật CQ khi xin giấy phép quảng cáo
Em muốn xin cấp phép quảng cáo bảng hiệu, mà Giấy chứng nhận chất lượng của bên em là bảng Tiếng Anh, vậy cho em hỏi bảng dịch thuật sang tiếng Việt có cần xin hợp pháp hoá lãnh sự không hay chỉ cần đóng dấu của công ty dịch thuật thôi ạ? Trân trọng cảm ơn!
Người gửi: Đinh Kim Phụng; Ngày gửi: 11:06, 24.01.2018
TRẢ LỜI

- Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;

- Căn cứ Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh,

Việc Ông(Bà) lắp đặt biển hiệu tại nơi sản xuất, kinh doanh theo quy định thì cá nhân tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm về nội dung của biển hiệu, không phải thông báo đến cơ quan chức năng. Do đó, ông(bà) không phải thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Tuy nhiên, nếu ông/bà có nhu cầu thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo thì bản dịch thuật Giấy chứng nhận chất lượng có đóng dấu của công ty dịch thuật đủ cơ sở để xem xét hồ sơ.

Người gửi: Luân Bá NguyễnNgày gửi: 14:53, 13.02.2018