Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 33397

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Thủ tục xin cấp giấy phép treo mẫu quảng cáo trước công ty
Xin chào Sở VH&TT, Tôi có câu hỏi, mong được quý Sở giải đáp về điều kiện, quy định và thủ tục để được cấp phép treo mẫu quảng cáo sản phẩm (thuốc) trước cổng công ty dược. Xin cảm ơn!
Người gửi: Trịnh Thùy Hương; Ngày gửi: 08:59, 16.01.2018
TRẢ LỜI

- Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 .

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Căn cứ Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp quảng cáo sản phẩm thuốc trước cổng công ty được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị bà nghiên cứu Quyết định nêu trên để xem xét về điều kiện, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo. Đồng thời bà có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao địa chỉ số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1 để được cung cấp các biểu mẫu hồ sơ và văn bản hướng dẫn thực hiện.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 16:57, 02.02.2018