Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 33393

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Lắp đặt cổng chào
lắp cổng chào hãng Coca Cola cho các quán ăn nhà hàng có cần xin cấp phép không ạ
Người gửi: Ngọc Lan; Ngày gửi: 09:57, 05.01.2018
TRẢ LỜI

- Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 .

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Căn cứ Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại mặt tiền các cơ sở sản xuất, kinh doanh được lắp đặt biển hiệu tại vị trí: đặt ở cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân và bảng quảng cáo. Việc lắp đặt cổng chào như ý kiến của bà nêu trong email không thuộc thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ tiếp nhận thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn và bảng quảng cáo.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 16:55, 02.02.2018