Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 33394

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Cấp phép
Bên đơn vị có nhận được thông tin là Sở VHTT & DL TPHCM hiện không cấp hồ sơ thực hiện Roadshow tại KV TPHCM đến hết năm 2017. Kinh nhờ Quý Sở cho thông tin phản hồi.
Người gửi: Cao Hoài Phong; Ngày gửi: 10:33, 06.10.2017
TRẢ LỜI

- Thực hiện Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Sở Văn hóa và Thể thao vẫn tiếp tục nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên đoàn người quảng cáo của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 08:56, 22.12.2017