Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 33398

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Treo bảng biển quảng cáo cửa hàng
Bên em có mở mới 1 cửa hàng muốn treo biển quảng cáo chiều cao 4.5m, chiều dài 3.5m. Vậy cho em hỏi có phải đăng ký với sở văn hóa không ạ, Nếu phải đăng ký thì thủ tục như thế nào ạ
Người gửi: Đỗ Thanh Xuyến; Ngày gửi: 16:54, 02.08.2017
TRẢ LỜI

- Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Căn cứ Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Khoản b mục 2.2.2.2 của Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời quy định về Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình/nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bảng quảng cáo ngang: Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m; Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

- Bảng quảng cáo dọc: Chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m; Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng;

- Đối với công trình/nhà ở một tầng chỉ được đặt 1 bảng ngang và 1 bảng đứng.

Đề nghị ông/bà thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo được quy định tại Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị ông/bà liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao địa chỉ số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1 để được hướng dẫn việc thực hiện thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 08:56, 22.12.2017