Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 33395

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Đăng ký quảng cáo
Đăng ký online về việc treo quảng cáo, banner,....
Người gửi: Trần Thị Như Quyền; Ngày gửi: 14:14, 23.06.2017
TRẢ LỜI

-   Căn cứ Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó quy định hình thức thực hiện đối với thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn: Nộp trực tiếp tại trụ sở làm việc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1).

-   Đề nghị công ty tham khảo thủ tục "tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn" trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://svhtt.hochiminhcity.gov.vn và làm theo hướng dẫn.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 08:47, 29.11.2017