Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 33404

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Số điện thoại liên hệ
Số điện thoại liên hệ để biết có kết quả hồ sơ chưa để lên Sở rồi chưa có phải đi về
Người gửi: Nguyễn Đức Chỉnh; Ngày gửi: 08:38, 14.06.2017
TRẢ LỜI

Số điện thoại của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ – Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh : 028 38 224 053 - 104

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 08:48, 29.11.2017