Thông tin chỉ đạo điều hành

Về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29/07/2020 04:00

Thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 3961/CV-BCĐ ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và Văn bản số 2820/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng; Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Công văn số 4303/SVHTT-VP ngày 27 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung Công văn số 4303/SVHTT-VP: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2476518