Thông tin chỉ đạo điều hành

Về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29/07/2020 04:00

Thực hiện Công văn số 2820/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa để không lây lan trong cộng đồng, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 4347/SVHTT-NT ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung Công văn số 4347/SVHTT-NT: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2476493