Thông tin chỉ đạo điều hành

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

31/07/2020 03:01

Căn cứ Công văn số 2820/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 4346/SVHTT-QLTDTT về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung Công văn số 4346/SVHTT-QLTDTT: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2476528